Premios para os primeiros clasificados do Desafío 42

Premios pola clasificación final no Desafío

A clasificación final sairá da suma de tempos das tres probas, sendo obrigatorio haber participado en todas elas.

TROFEOS

Para o primeiro/a clasificados en cada

PARA OS TRES PRIMEIROS/AS
CLASIFICADOS DA XERAL.

PARA OS TRES PRIMEIROS/AS DA
CLASIFICACIÓN LOCAL

PREMIOS EN METÁLICO

1º CLASIFICADO/A XERAL…………..500€

2º CLASIFICADO/A XERAL…………..250€

3º CLASIFICADO/A XERAL…………..200€

4º/5º CLASIFICADO XERAL………….100€

1º CLASIFICADO/A LOCAL……………200€

2º CLASIFICADO/A LOCAL……………150€

3º CLASIFICADO/A LOCAL……………100€